De regelmaat van je cycli wordt bepaald aan de hand van de standaarddeviatie van je cyclusduur. Hoe kleiner deze waarde, hoe regelmatiger je cyclusduur. Hoe groter deze waarde is, hoe minder regelmatig.

Hoe meer cycli je in Lady Cycle invoert, des te betrouwbaarder zal de berekening van deze waarde zijn.