De duur van de vrouwelijke cyclus is erg variabel. Hij varieert van vrouw tot vrouw. Hij varieert binnen elke vrouw gedurende een bepaald tijdsbestek en varieert met de leeftijd.

Een variabele cyclusduur binnen hetzelfde tijdsbestek bij dezelfde vrouw kan worden verklaard door natuurlijke fluctuaties, maar kan ook worden geassocieerd met situationele omstandigheden zoals fysieke of psychologische stressfactoren.

Veranderingen met de leeftijd worden gekenmerkt door de meeste regelmatige cyclusduur tussen 25 en 40 jaar, en de minste regelmatige cyclusduur aan het begin en het einde van de vruchtbare levensperiode.

Tijdens de puberteit zijn de cycli vaak langer, cycli vóór de menopauze zijn vaak korter in vergelijking met andere perioden in de vruchtbare periode van de vrouw.