Missie

We willen vrouwen wereldwijd een effectieve en haalbare methode voor natuurlijke gezinsplanning aanbieden, waarop ze kunnen vertrouwen doorheen hun hele vruchtbare leeftijd.

Stichter-team

Dr. Stephan Gerhard

Stephan heeft een Master in Neuroinformatica en een PhD in Neurowetenschappen van de ETH Zurich. Hij is verantwoordelijk voor de operatieve ontwikkeling van Lady Cycle, voor de ontwikkeling van de mobiele apps.

Dr. Patricia Milz

Patricia heeft een Master en een doctoraat in de psychologie van de Universiteit Zürich. Ze werkt als wetenschappelijke projectleider aan het KEY Institute for Brain-Mind Research in Zürich en is bij Lady Cycle verantwoordelijk voor het conceptuele design van de apps, de strategische planning en de uitvoering van wetenschappelijke samenwerkingen.

Onze geschiedenis

De geschiedenis van Lady Cycle begint in 2009. We waren midden in onze studies aan de universiteit en op zoek naar een effectieve natuurlijke gezinsplanningsmethode (NFP).

In de context van een cursus biopsychologie, verdiepte Patricia zich in het thema van de vrouwelijke menstruatiecyclus. Ze werd zich bewust van het cruciale belang van het hormonale evenwicht voor het lichaam en ook hoe hormonale contraceptiva hierop een impact konden hebben.
Hoe meer ze erover leerde, hoe meer ze overtuigd geraakte dat ze zelf geen hormonen wenste te nemen. In plaats daarvan wilde ze met haar natuurlijke cyclus leven.

Op basis van zijn biologische achtergrond, kon Stephan hier gemakkelijk in komen. Maar welke alternatieven voor de pil waren inderdaad effectief? Zwanger worden tijdens de studies was absoluut geen optie en natuurlijke gezinsplanningsmethoden (NFP) werden toch als heel onbetrouwbaar beschouwd?

Wel, we wilden weten en begonnen extensief rond dit onderwerp te onderzoeken. Eerst werden we geconfronteerd met een groot aantal heel onbetrouwbare methoden die een onaanvaardbaar hoog aantal zwangerschappen kenden. Dit was nogal ontmoedigend. Maar uiteindelijk kwamen we iets tamelijk ineressants tegen, een boek met als titel “Natuurlijke gezinsplanning vandaag”. Naast een vergelijking van heel veel methoden – introduceerde dit boek een specifieke methode, die – tot onze verrassing – perfect beantwoordde aan al onze criteria: de symptothermale methode van de Arbeitsgruppe NFP.

De symptothermale methode was niet alleen natuurlijk maar heel, heel betrouwbaar! Indien correct toegepast, was ze even effectief als de pil. En het belangrijkste, dit was geen ongefundeerde claim, gedreven door financiële belangen, maar een wetenschappelijk besluit, gevalideerd door verschillende onafhankelijke studies – zonder belangenconflicten!

We moesten deze methode een kans geven – en we deden dit zonder spijt! Patricia leerde steeds meer over haar cycli. Ze leerde hoe ze haar vruchtbare dagen kon bepalen. Voor het eerst in haar leven wist ze wanneer haar ovulatie naderde, wanneer deze had plaatsgevonden, en wanneer precies ze haar volgende menstruatie kon verwachten. Cyclus na cyclus kregen we meer vertrouwen in de methode.

Maar er was een probleem. De symptothermale methode vereiste de notering van temperatuur en cervixslijmobservaties met pen en papier. En, om de vruchtbare dagen te identificeren, moesten alle regels van de methode handmatig worden toegepast. Na een poos werd dit nogal vervelend. Aan het begin van het tijdperk van de smartphone moest er een betere manier bestaan.

Stephan kwam met een idee. Wat zou het zijn als we onze computerkennis en biologie-achtergrond zouden combineren en de regels van de symptothermale methode zouden implementeren in een smartphone-app? Dat was het, dacht Patricia, en samen startten we en wijdden we avond na avond, weekend na weekend aan de ontwikkeling van de Lady Cycle app.

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om de app publiek uit te geven. Maar het werkte zo betrowbaar en spaarde ons zoveel werk en tijd, dat we voelden dat andere vrouwen ook uit onze app voordeel zouden halen. Zo publiceerden we in 2011 de eerste versie van Lady Cycle in de Android App Store.

De vraag overtrof al onze verwachtingen. Zonder enige marketing werd onze gratis app meer dan 100.000 keer gedownload – wereldwijd! We kregen ontelbare e-mails van vrouwen en paren die ons dankten voor onze hulp om effectief een zwangerschap te vermijden of net zwanger te worden wanneer ze dat wensten. De media, vermaarde consumentenorganisaties en gynaecologen begonnen interesse te betonen voor onze app.

De positieve feedback die we ontvingen was overweldigend. Maar de grote vraag ging veel verder dan wat we op lange termijn konden leveren op vrijwillige basis. Om de aanzienlijke kosten te dekken, die gepaard gaan met de verdere ontwikkeling van de app en de duurzame ondersteuning van onze gebruikers, beslisten we om het Lady Cycle-project in 2018 te professionaliseren. Daarom bieden we sinds 2019 een Premium versie met exclusieve, bijkomende functies – naast onze donatie-optie.

We willen iedereen danken die ons steunt of gesteund heeft – zij het financieel of met vrijwilligerswerk. We voelen ons vereerd dat we – met Lady Cycle – kunnen bijdrage tot de gezondheid en het welbevinden van zoveel vrouwen en paren wereldwijd.

Patricia & Stephan